Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników, antykorozja

Zbiorniki na media agresywne chemicznie

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika kompozytem firmy KRAJ

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników – widok zbiornika przed zabezpieczeniem kompozytem

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika kompozytem firmy KRAJ

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników widok podczas aplikacji powłoki kompozytowej

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika kompozytem firmy KRAJ

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników – widok zbiornika przed zabezpieczeniem kompozytem

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika kompozytem firmy KRAJ

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników – widok zbiornika po zabezpieczeniu

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika kompozytem firmy KRAJ

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników widok przed zabezpieczeniem

Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika kompozytem firmy KRAJ

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników widok po aplikacji