Naprawa zbiornika na wodę pitną, zabezpieczenie antykorozja zbiorników na wodę

Naprawa zbiorników na wodę pitną

Zbiorniki na wodę pitną stanowią nieodzowny element infrastruktury wodnej. Dostęp do wody pitnej jest dla człowieka podstawą życia. Czysta woda jako jeden z najważniejszych zasobów powinien podlegać szczególnej ochronie i racjonalnemu gospodarowaniu. Jednym z aspektów ochrony wody pitnej jest stały nadzór i konserwacja infrastruktury przesyłowej i magazynującej. Na szczególną uwagę zasługują zbiorniki magazynujące wodę zdatną do spożycia dla ludzi. Eksploatacja zbiorników, zarówno żelbetowych jak i metalicznych, związana jest z wystąpieniem kilku problemów.

Korozja – największy problem w utrzymaniu szczelności zbiornika na wodę!

Jednym z głównych problemów jest korozja: płaszcza zbiornika, połączeń spawanych i śrubowych oraz zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Woda pitna, która nie jest czynnikiem biernym chemicznie, wpływa na wymienione elementy. Korozja dotyka głownie górnych fragmentów ścian i pokrywy (stropu, kopuły) zbiornika, które znajdują się powyżej poziomu lustra wody (strefa wilgotnego powietrza). Takie środowisko sprzyja również korozji zbrojenia, co uwidacznia się poprzez rdzawe naloty oraz ubytki w ścianach zbiornika (zmniejszenie wytrzymałości konstrukcji oraz zanieczyszczenie wody).

Korozja zbiornika na wodę pitną

Korozja zbiornika na wodę pitną

Korozja zbiornika na wode pitną

Korozja zbiornika na wodę pitną

Korozja zbiornika na wodę pitną

Korozja zbiornika na wodę pitną

Korozja zbiornika na wodę pitną

Korozja zbiornika na wodę pitną

Drugi problem to zmniejszająca się z czasem szczelność zbiorników. Oprócz wspomnianej już korozji, negatywnie w tym aspekcie działa skurcz oraz praca konstrukcji zbiornika. Pojawienie się w strukturze zbiornika: mikroperforacji korozyjnych, rys, pęknięć oraz nieszczelności na styku ściany zbiornika i pokrycia, skutkuje wystąpieniem dwóch niebezpieczeństw. Pierwszym niebezpieczeństwem jest ubytek magazynowanej wody, natomiast drugim – dostanie się zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych do wnętrza zbiornika (np. z wodą gruntową).Trzeci problem to utrzymanie w czystości zbiorników magazynujących wodę pitną. Zbiorniki te nadzorowane są w reżimie higienicznym i poddawane okresowo czyszczeniu przy użyciu specjalistycznych środków dezynfekujących. Powstaniu na wewnętrznych powierzchniach zbiornika osadów, nalotów solnych (głownie węglan wapnia, ale też tlenki żelaza i magnezu) oraz naturalnego biofilmu (mikroorganizmów) sprzyja chropowata i rozwinięta powierzchnia ścian. Im więcej ubytków, rys, pęknięć oraz porowatości, tym trudniej jest utrzymać odpowiedni stan higieniczny zbiornika. Wiąże się to również z wydłużeniem czasu potrzebnego na czyszczenie zbiornika (a co za tym idzie wydłużeniem czasu postoju zbiornika) oraz większym zużyciem środków czyszczących (wzrost kosztów – aspekt ekonomiczny).

Jak wygląda naprawa zbiornika na wodę pitną?

Podstawą realizacji nowego wyłożenia w zbiorniku na wodę pitną jest odpowiednie przygotowanie wewnętrznej powierzchni ścian zbiornika. Przygotowanie polega na wykonaniu obróbki strumieniowo-ściernej, która usuwa zanieczyszczenia i słabo związane z podłożem fragmenty. Po etapie obróbki strumieniowo-ściernej uwidaczniają się wszelkie ubytki, pęknięcia i rysy na naprawianej powierzchni, które w kolejnym kroku należy uzupełnić zaprawą cementową lub żywiczną. W przypadku zbiorników zbudowanych z płyt metalowych dochodzi jeszcze etap specjalnego zabezpieczania miejsc łączeń spawalniczych oraz śrubowych. Powierzchnia wewnętrzna oczyszczonego zbiornika jest następnie gruntowana i laminowana (kompozyt żywiczny wzmacniany włóknem). Warstwa gruntująca oraz laminat tworzy szczelną, wytrzymałą mechanicznie i chemicznie powłokę. Aby powstała powłoka (laminat) była gładka, a co za tym idzie łatwa w czyszczeniu, dodatkowo nakłada się kolejną warstwę żywicy.

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika na wodę pitną kompozytem KRAJ

Co warte podkreślenia wszystkie użyte do naprawy materiały, które mają bezpośredni kontakt z wodą pitną, muszą posiadać aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH) uprawniający do wykonywania powłok mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Dlaczego warto naprawiać zbiorniki na wodę pitną?

W wyniku zastosowania odpowiednio dobranego materiału zabezpieczającego i wzmacniającego zbiornik na wodę pitną uzyskujemy następujące korzyści:

 • wydłużenie czasu eksploatacji zbiornika połączone z efektywnością gospodarowania,
 • odcięcie zbrojenia konstrukcji żelbetowej zbiornika od wpływu środowiska korozyjnego (ograniczenie rozwoju korozji),
 • zapewnienie wodoszczelności wnętrza zbiornika (ograniczenie ubytków wody),
 • ograniczenie wnikania wody gruntowej i innych zanieczyszczeń do wnętrza zbiornika (bezpieczeństwo chemiczne i mikrobiologiczne),
 • zwiększenie łatwości utrzymania w czystości wewnętrznej części zbiornika – gładka i nieporowata powierzchnia jest łatwiejsza do czyszczenia, co podnosi skuteczność utrzymywania zbiornika w reżimie higienicznym (aspekt sanitarny i ekonomiczny),
 • zwiększenie wytrzymałości mechanicznej konstrukcji zbiornika,
 • zwiększenie odporności chemicznej konstrukcji zbiornika,

Użyte materiały

 • Epidian 624 – powłoka przeznaczona do wykonywania powłok i laminatów mających kontakt z wodą pitną, posiada stosowny atest PZH
 • Epidian 6011 – powłoka przeznaczona do wykonywania powłok i laminatów mających kontakt z wodą pitną, posiada stosowny atest PZH
 • UPS 505 WAU – powłoka przeznaczona do wykonywania powłok mających kontakt z wodą pitną, posiada brytyjski atest Water Regulations Approval Scheme (WRAS)