USZCZELNIENIA PRZEMYSŁOWE


Uszczelnienia statyczne

Uszczelnienia statyczne

Uszczelnienia do połączeń kołnierzowo-śrubowych. Uszczelki płaskie, uszczelki wielokrawędziowe, uszczelki spiralne, uszczelki metalowe, uszczelki grafitowe, uszczelki włóknisto-elastomerowe.

Zobacz pełną ofertę


Uszczelnienia dynamiczne

Uszczelnienia dynamiczne

Szczeliwa i sznury uszczelniające. Uszczelnienia pomp i podajników, uszczelnienia włazowe, uszczelnienia armaturowe, pakunki specjalne, pokrywy samodoszczelniające.

Zobacz pełną ofertę


Uszczelnienia mechaniczne

Uszczelnienia mechaniczne

Nowoczesne uszczelniania mechaniczne pomp i mieszalników. Stosowane do uszczelnienia ruchomego wałka obrotowego przechodzącego przez nieruchomą obudowę urządzenia.

Zobacz pełną ofertę