Kompaktowe pojedyncze typu SC1

#

Zastosowanie produktu: Uszczel­nie­nie me­cha­nicz­ne typu SC1 znajduje bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnorakich urządzeniach z obrotowym wałem w przemyśle przetwórczym, petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, celulozowo-papierniczym, wydobywczym, spożywczym, produkcji napojów i cukrowniczym, w pompach odśrodkowych, śrubowych i mimośrodowych pompach procesowych.

Najważniejsze cechy:

 • pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
 • kompaktowa konstrukcja
 • nieodciążone
 • wielosprężynkowe
 • niezależne od kierunku obrotów
 • praca ciągła i okresowa
 • wyposażone w quench do płukania

Konstrukcja: Ze względu na swoją prostą, kompaktową oraz modułową konstrukcję jest uszczelnieniem uniwersalnym i praktycznie bezawaryjnym, a wszystkie jego elementy są łatwo wymienialne. Uszczelnienie idealnie nadaje się do standaryzacji i modernizacji lub oryginalnego wyposażenia pomp. Nie jest wymagana żadna modyfikacja wymiarowa komory dławnicowej (pompy odśrodkowe), a ze względu na wąską zabudowę z powodzeniem może zastąpić uszczelnienie sznurowe, gwarantując przy tym wydłużoną żywotność oraz zwiększoną szczelność. Instalacja jest bardzo łatwa i pewna dzięki zwartej budowie z zastosowaniem łapek mocująco-centrujących.  Możliwe jest indywidualne dopasowanie uszczelnienia do projektu pompy klienta.

Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­na i opatentowana kon­struk­cja zapewnia w części obrotowej trwałe osa­dze­nie pier­ście­nia ob­ro­to­we­go, uszczel­nie­ń wtórnych, sprężyn oraz korpusu z innowacyjnym systemem mocowania na wale. System ten umożliwia bezinwazyjny i powierzchniowy montaż uszczelnienia na wale napędowym w przeciwieństwie do systemu opartego na wkrętach robaczkowych uszkadzających powierzchnię wału w miejscu mocowania. Uszkodzenia powierzchni wału utrudniają dodatkowo demontaż uszczelnienia i innych podzespołów osadzonych na wale napędowym.

Uszczel­nie­nia me­cha­nicz­ne typu SC1 prze­zna­czo­ne są do bardzo wielu rodzajów mediów zarówno czystych, jak i za­wie­ra­ją­cy­ch zawiesiny czy też cząstki stałe, w zależności od których stosowana jest konstrukcja ze sprężynami osłoniętymi lub nieosłoniętymi.

Zakres stosowania uszczelnienia mechanicznego typu SC1

 • średnica osadzenia: D1 = 16 ÷ 140 mm
 • ciśnienie pracy: od próżni do p1 = 40 bar
 • temperatura pracy: T = -20 ÷ 260 °C
 • rodzaj medium: ciekłe
 • maksymalna prędkość obrotowa wału: n = 6000 obr/min
 • kierunek obrotów: niezależny

Ze względu na modułową budowę, istnieje możliwość wy­ko­ny­wa­nia uszczelnienia w dowolnej konfiguracji ma­te­ria­ło­wej dobranej indywidualnie do parametrów pracy.