Mieszalnikowe pojedyncze typu SM1

Uszczelnienie mechaniczne mieszalnikowe typu SM1

Uszczel­nie­nie me­cha­nicz­ne typu SM1 znajduje bardzo szerokie zastosowanie w wielu urządzeniach z obrotowym wałem. W przemyśle przetwórczym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, produkcji napojów, w procesie polimeryzacji, w budowie reaktorów, mikserów i mieszadeł.

Najważniejsze cechy:

 • pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
 • odciążone
 • wielosprężynkowe
 • niezależne od kierunku obrotów
 • praca ciągła i okresowa w pionie
 • wyposażone w quench do płukania

Konstrukcja: Ze względu na swoją prostą, zwartą oraz modułową konstrukcję jest uszczelnieniem uniwersalnym i praktycznie bezawaryjnym, a wszystkie jego elementy są łatwo wymienialne. Uszczelnienie idealnie nadaje się do standaryzacji i modernizacji lub oryginalnego wyposażenia pomp i mieszadeł. Produkowane są w sposób umożliwiający natychmiastowy montaż. Przy wymaganym wyższym ciśnieniu pracy, mogą być rozbudowane do układu podwójnego, a przy wyższej prędkości obrotowej wyposażone są dodatkowo w łożysko prowadzące.

Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­na i opatentowana kon­struk­cja zapewnia w części obrotowej trwałe osa­dze­nie pier­ście­nia ob­ro­to­we­go, uszczel­nie­ń wtórnych, sprężyn oraz korpusu z innowacyjnym systemem mocowania na wale. System ten umożliwia bezinwazyjny i powierzchniowy montaż uszczelnienia na wale napędowym w przeciwieństwie do systemu opartego na wkrętach robaczkowych uszkadzających powierzchnię wału w miejscu mocowania. Uszkodzenia powierzchni wału utrudniają dodatkowo demontaż uszczelnienia i innych podzespołów osadzonych na wale napędowym.

Uszczel­nie­nia me­cha­nicz­ne typu SM1 prze­zna­czo­ne są do bardzo wielu rodzajów mediów zarówno czystych, jak i za­wie­ra­ją­cy­ch zawiesiny czy też cząstki stałe, a konstrukcja z odciążonym układem hydraulicznym i chowanymi sprężynami zapewnia długotrwałą pracę.

Zakres stosowania uszczelnienia mechanicznego typu SM1:

 • średnica osadzenia: D1 = 10 ÷ 140 mm
 • ciśnienie pracy: od próżni do p1 = 10 bar
 • temperatura pracy: T = -20 ÷ 260 °C
 • rodzaj medium: ciekłe
 • maksymalna prędkość obrotowa wału: n = 600 obr/min
 • kierunek obrotów: niezależny

Ze względu na modułową budowę, istnieje możliwość wy­ko­ny­wa­nia uszczelnienia w dowolnej konfiguracji ma­te­ria­ło­wej dobranej indywidualnie do parametrów pracy.