Pojedyncze ze sprężyną centralną typu S1

#

Zastosowanie produktu: Uszczel­nie­nia me­cha­nicz­ne typu S1 prze­zna­czo­ne są głównie do mediów czystych, ale mogą być również stosowane do mediów za­wie­ra­ją­cy­ch zawiesiny i cząstki stałe. Szczególnie poleca się ich za­sto­so­wa­nie w apli­ka­cjach che­micz­nych (z wyłączeniem mediów silnie agresywnych chemicznie) i wodociągowych, w pompach do bu­dow­nic­twa, pompach basenowych, pompach statków czy w przemyśle spożywczym i rafineryjnym.

Najważniejsze cechy:

 • pojedyncze uszczelnienie mechaniczne ze sprężyną centralną
 • nieodciążone
 • niezależne od kierunku obrotów
 • praca ciągła i okresowa
 • produkowane wg standardu EN12756 oraz DIN 24250

Uszczel­nie­nie me­cha­nicz­ne typu S1 znajduje bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnorakich urządzeniach z obrotowym wałem. Ze względu na swoją prostą konstrukcję jest uszczelnieniem uniwersalnym i praktycznie bezawaryjnym, a wszystkie jego elementy są łatwo wymienialne. Nie posiada elementów, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu, jak na przykład miękki elastomerowy mieszek. Brak mieszka nie ogranicza parametrów pracy uszczelnienia, jak również nie jest ono narażone na dzia­ła­nie naprężeń skręt­nych.

Uszczelnienie mechaniczne – uszczelnienie elementów obracających się części maszyn, w którym elementem uszczelniającym są dociskane do siebie sprężyną pierścienie ślizgowe wykonane z „twardego” (węgliku krzemu, węgliku wolframu, ceramika itp.) lub niekiedy „miękkiego” (węgiel impregnowany żywicą, grafit itp.) materiału.

Jest to uszczelnienie bezwyciekowe, w przeciwieństwie do poprzednika, czyli uszczelnienia sznurowego.

Najprostszy, najpopularniejszy i najtańszy typ uszczelnień mechanicznych. Ze względu na możliwość popełnienia szeregu błędów montażowych żywotność tego rodzaju uszczelnień jest najniższa. Rozwiązanie to jest często stosowane przez producentów pomp/mieszadeł ze względu na niską cenę. Po pierwszej awarii użytkownicy często decydują się na przejście na bardziej zaawansowane uszczelnienia kompaktowe.

Konstrukcja: Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­na i opatentowana kon­struk­cja zapewnia w części obrotowej trwałe osa­dze­nie pier­ście­nia ob­ro­to­we­go, uszczel­nie­ń wtórnych, sprężyny centralnej oraz korpusu z innowacyjnym systemem mocowania na wale. System ten umożliwia bezinwazyjny i powierzchniowy montaż uszczelnienia na wale napędowym w przeciwieństwie do systemu opartego na wkrętach robaczkowych uszkadzających powierzchnię wału w miejscu mocowania. Uszkodzenia powierzchni wału utrudniają dodatkowo demontaż uszczelnienia i innych podzespołów osadzonych na wale napędowym.

Zakres stosowania uszczelnienia mechanicznego typu S1

 • średnica osadzenia: D1 = 10 ÷ 110 mm
 • ciśnienie pracy: od próżni do p1 = 40 bar
 • temperatura pracy: T = -20 ÷ 260 °C
 • rodzaj medium: ciekłe
 • maksymalna prędkość obrotowa wału: n = 6000 obr/min
 • kierunek obrotów: niezależny

Ze względu na modułową budowę, istnieje możliwość wy­ko­ny­wa­nia uszczelnienia w dowolnej konfiguracji ma­te­ria­ło­wej dobranej indywidualnie do parametrów pracy.