Armaturowe zestawy uszczelniające KRAJ AZU

ARMATUROWY ZESTAW USZCZELNIAJĄCY KRAJ AZU

W odpowiedzialnych wysoko-parametrowych zasuwach regułą jest stosowanie uszczelnień pakietowych. Zastosowanie wysokiej czystości grafitu elastycznego (eliminacja procesów korozyjnych, odporność na szoki termiczne i mechaniczne, sprężystość) zapewnia efektywną pracę przez długi okres eksploatacji.

ARMATUROWY ZESTAW USZCZELNIAJĄCY KRAJ AZU TYP S

Pakietowy system uszczelnień armatury energetycznej wykonany na bazie pierścieni profilowanych zapewniających uzyskanie szczelności już przy niewielkich naciskach. Jak każdy zestaw posiada pierścienie zamykające z kompozytu grafitowo-stalowego lub grafitu syntetycznego. Rozwiązanie dedykowane jest do armatury regulacyjnej.

W przypadku konieczności stosowania KRAJ AZU w armaturze, gdzie głębokość komory dławnicowej H jest większa od ((D-d):2)x7, zaleca się uzupełnienie standardowego KRAJ AZU, (lub profilowanego) w sferę uzupełniającą.

Wysoka gęstość tej sfery gwarantuje minimalne odkształcenie co zapewnia warunki do przeformowania (dopasowania) w strefie uszczelniającej, a w dalszej kolejności uzyskania wysokich naprężeń zapewniających uzyskanie szczelności w komorze dławnicowej.

ARMATUROWE ZESTAWY USZCZELNIAJĄCE AZU AKTIV

Rosnące wymagania przemysłu w zakresie niezawodności, zaowocowały powstaniem kompleksowego zestawu uszczelniającego wraz z elementami sprężystymi. Rozwiązanie obejmuje dobór i dostawę zestawu uszczelniającego wraz z dopasowanym do niego układem sprężyn. Dzięki żmudnym badaniom zdefiniowana została charakterystyka szczelinowo-naprężeniowa różnych typów pakietów dławnicowych.