KRAJ KR 503K

#

PRZEZNACZENIE USZCZELNIENIA: POMPY / ZAWORY

t [°C] – 50 ÷ 400
p [MPa] 35 25
v [m/s] 1 3
pH 2 ÷ 13

Skład: Hybrydowy pakunek wykonany w włókien identycznych jak KR 503Z w układzie, w którym przędza aramidowa znajduję się na narożach.

Zalety: Taka budowa dodatkowo poprawia wytrzymałość mechaniczną szczeliwa oraz zwiększa jego odporność na zjawisko „podwijania się pakunku” w wyniku ruchu posuwisto zwrotnego i zabezpiecza go przed wciskaniem w szczeliny dławnicowe.

Zastosowanie: Do pomp wirowych z roztworami wysoce ściernymi, zawiesinami cząstek stałych, krystalizującymi. Do mieszalników, mikserów oraz wszędzie tam gdzie pakunek winien dodatkowo spełniać funkcję łożyskowania.

Może być wykonany w wersji :
KRAJ KR 503 KR – włókno aramidowe stanowi integralną całość z rdzeniem przejmując w całości naciski formujące
KRAJ KR 503 KZ – włókna aramidowe znajdują się na zewnątrz rdzenia
KRAJ KR 503 KE – z rdzeniem elestomerowym w postaci rurki lub wałka
KRAJ KR 503 KO – z wytrzymałą mechanicznie przędzą o znikomym współczynniku tarcia zamiast włókien aramidowych