Uszczelki grafitowe KRG

Uszczelki grafitowe (spoczynkowe uszczelnienia grafitowe) są niezawodnym materiałem uszczelniającym w kategorii miękkich uszczelnień bezazbestowych. Jako surowiec do produkcji uszczelnień z tej grupy wykorzystuje się grafit ekspandowany. Uszczelnienia statyczne wyprodukowane na jego bazie posiadają wiele zalet, wśród których najważniejsze to: wysoka ściśliwość, powrót elastyczny, zdolność utrzymywania wysokiej wartości naprężeń resztkowych oraz wysoka wytrzymałość na ściskanie. Cechy te gwarantują zachowanie szczelności w zmiennych parametrach pracy.

Uszczelnienia można stosować w układach wysokociśnieniowych, natomiast zadane naprężenia montażowe zmieniają się z upływem czasu w bardzo małym zakresie. Wymienione parametry w połączeniu z temperaturą pracy w zakresie -200°C do 700°C, wysoką odpornością chemiczną oraz ognioodpornością spełniają najwyższe kryteria niezawodności w większości instalacji przemysłowych.