Uszczelnienia grafitowe na nośniku metalowym

Uszczelka grafitowa na nośniku metalowym

Do uszczelniania połączeń wielkogabarytowych oraz takich, gdzie wymagana jest duża zdolność do kompensacji nierówności, wykonujemy uszczelnienia na odpowiednim nośniku metalowym. Uszczelnienia tego typu są konstruowane przez specjalistów naszej firmy indywidualnie w zależności od konstrukcji złącza i rodzaju uszczelnianego medium.

Stosowanie takiego rozwiązania umożliwia obniżenie czynnej szerokości uszczelniania, co podnosi naprężenia montażowe przy zachowaniu geometrii kołnierza oraz liczby śrub połączenia. Uszczelki mogą być wykonane w opcji z falistym pierścieniem o bardzo dużych zdolnościach do przeformowania lub z nośnikiem pełniącym funkcję pierścienia centrującego. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie obrzeży metalowych.

Dostępne profile uszczelnień grafitowych

KRAJ KRG NFW KRAJ KRG N KRAJ KRG NW KRAJ KRG NWZ KRAJ KRG NF KRAJ KRG NFWZ KRAJ KRG NPW
– nośnik, NF – nośnik falisty, NP – nośnik centrujący