Uszczelki włóknisto-elastomerowe KRA

Uszczelki włóknisto-elastomerowe (płyty włóknisto-elastomerowe) z historycznego punktu widzenia stanowią pierwszy zamiennik płyt azbestowo – kauczukowych. Zastosowanie różnych włókien, kauczuków oraz napełniaczy i dodatków zaowocowało powstaniem wielu rodzajów płyt włóknisto-elastomerowych przeznaczonych do różnych aplikacji.

KRAJ KRA 100

KRAJ KRA 100
Na media w średnim zakresie temperatur i ciśnień.

zobacz

KRAJ KRA 1000

KRAJ KRA 1000
Na media energetyczne.

zobacz

KRAJ KRA 150

KRAJ KRA 150
Na większość mediów przemysłowych.

zobacz

KRAJ KRA 250

KRAJ KRA 250
Na substancje ropopochodne, oleje.

zobacz

KRAJ KRA 300

KRAJ KRA 300
Wysokotemperaturowe media do instalacji parowych.

zobacz