KRAJ KRA 300

Uszczelka włuknisto-elastomerowa KRAJ KRA 300
BUDOWA: Włókna syntetyczne modyfikowane NBR

ZAKRES ZASTOSOWAŃ: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek na wysokotemperaturowe media do instalacji parowych.

Właściwość Wartość
Temperatura chwilowa 350°C
Temperatura stała 270°C
Temperatura dla pary 230°C
Maksymalne ciśnienie robocze 100 bar
Ściśliwość (wg ASTM F 36J) 8%
Powrót sprężysty (wg ASTM F 36J) 55%
Naprężenia resztkowe (wg DIN 52913, 16h, 300°C) 30 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 11 MPa
Przyrost grubości w oleju (wg ASTM-3, 150°C, 5h) max. 5%

Dostępne formaty: 1500×1500 mm
Dostępne grubości: 0,5-5 mm
Dostępne rozmiary: PN-EN, ANSI, ASME, DIN i nietypowe