Kompozyty

Kompozyt to materiał złożony z dwóch lub więcej składników o różnych właściwościach. Dzieli się na osnowę oraz fazę rozproszoną (zbrojeniową). Osnowa odpowiada za takie cechy jak: elastyczność, spójność, twardość, odporność na ściskanie.

Kompozytowe zabezpieczenia antykorozyjne KRAJ

Kompozytowe zabezpieczenia antykorozyjne KRAJ

Faza rozproszona odpowiada za większość właściwości mechanicznych. Wytworzony materiał posiada nowe, lepsze właściwości, niż każdy z komponentów osobno.

Zalety:

  • możliwość stosowania do napraw, regeneracji i zabezpieczeń maszyn, urządzeń i budowli
  •  łatwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych na konstrukcjach już istniejących jako alternatywa technologii wysokotemperaturowych
  • duża swoboda projektowania
  • podniesienie odporności korozyjnej
  • zwiększenie odporności na ścieranie w stosunku do tradycyjnych technologi
  • ograniczenie czasu wykonywania remontów
Naprawa maszyn i urządzeń kompozytami KRAJ

Naprawa maszyn i urządzeń kompozytami KRAJ

Firma KRAJ jest producentem niektórych kompozytów, ale przede wszystkim dystrybutorem kompozytów marki Scotchkote (dawniej Thortex) firmy 3M.

Regeneracja zaworu kompozytami KRAJ

Regeneracja zaworu kompozytami KRAJ